พรรคพลังสหกรณ์
COOPERATIVE POWER PARTY
ข่าวสารอื่นๆ
 • ประชุมพรรคพลังสหกรณ์

  จ.เพชรบูรณ์
  20 เมษายน 2555

 • งานพิธีพุทธาภิเษกพระวันเสาร์

  วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร
  05 พฤษภาคม 2555

 • ประชุมใหญ่ชมรมผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

  โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
  15 มิถุนายน 2555

 • งานเลี้ยงพรรคพลังสหกรณ์

  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  15 มิถุนายน 2555

 • พรรคพลังสหกรณ์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานเปิดพรรคพลังสหกรณ์

  โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
  15 มิถุนายน 2555

ประชุมใหญ่ชมรมผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย


ประชุมชมรมผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย