พรรคพลังสหกรณ์
COOPERATIVE POWER PARTY

สำนักงานตัวแทน 

เชียงใหม่  

นายปริญญาด่านชัย

 จภูเก็ต  

นายนครินทร์ดำสมุทร  

ยะลา  

นายพิษณุพัฒนาเกียรติยากุล)

 

สำนักงานสาขาพรรค 

ข่าวสารและกิจกรรม
 • พรรคพลังสหกรณ์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานเปิดพรรคพลังสหกรณ์

  โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
  15 มิถุนายน 2555

 • กิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

  ห้องประชุมของสหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด
  19 กันยายน 2562

 • กิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

  ห้องประชุมของสหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด
  10 กันยายน 2562

 • เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังสหกรณ์

  ได้ทางเว็บไซด์
  22 สิงหาคม 2562

 • ประชุมจัดตั้งสาขาพรรค ลำดับที่ ๑ ภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

  ที่ตั้งสำนักงานสาขา เลขที่ ๑/๑ ม.๑๐ ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
  25 ธันวาคม 2561