พรรคพลังสหกรณ์
COOPERATIVE POWER PARTY
ข่าวสารอื่นๆ
 • อ.จเรย์ รูปทำมัยต้องประชุมใหญ่

  สกก.คลองขลุง
  23 กรกฎาคม 2554

 • ประชุมพรรคพลังสหกรณ์

  จ.เพชรบูรณ์
  20 เมษายน 2555

 • งานพิธีพุทธาภิเษกพระวันเสาร์

  วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร
  05 พฤษภาคม 2555

 • ประชุมใหญ่ชมรมผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

  โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
  15 มิถุนายน 2555

 • งานเลี้ยงพรรคพลังสหกรณ์

  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  15 มิถุนายน 2555

คุณ สุเมธ ศรีจรรยา บรรณาธิการหนังสือพิมพ์


 หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์ "เกลียวเชือก" โดย คุณ สุเมธ ศรีจรรยา บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ "เกลียวเชือก" ได้มอบหนังสือพิมพ์ให้กับหัวหน้าพรรคพลังสหกรณ์ วันที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานใหญ่พรรคพลังสหกรณ์