พรรคพลังสหกรณ์
COOPERATIVE POWER PARTY

 

 

 

เตรียมพบกับ พรรคพลังสหกรณ์ เร็วๆนี้ หลังจาก คณะ คสช.ประกาศให้พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้

086-0770055  หัวหน้าพรรคพลังสหกรณ์ (จักรี  สุจริตธรรม)

087-6856280  รองหัวหน้าพรรคพลังสหกรณ์ (ทวีป ยอดเศรณี)

081-1151551  เลขาธิการพรรคพลังสหกรณ์  (อดิศักดิ์ ฟักแฟง) 

086-4407646  นายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังสหกรณ์ (นพรัต ลำเนาครุฑ)

พรรคพลังสหกรณ์สำนักงานใหญ่ ได้ย้ายสำนักงานใหญ่ (ชั่วคราว) มาตั้งอยู่ที่  123 หมู่ 10 ตำบลคลองขลุง  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120  ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป สามารถติดต่อได้ที่

081-1151551,086-4407646  Fax 055-781525  

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม
 • กิจกรรมหาเสียงที่เชียงคาน

  จ. เลย
  30 มกราคม 2557

 • โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง


  09 มกราคม 2557

 • กิจกรรมพบพีน้องเกษตรกร จังหวัดเลย

  เลย
  15 มกราคม 2557

 • หาเสียงที่ธนบุรี

  ธนบุรี
  23 มกราคม 2557

 • เข้าพบสถาบัน

  สถาบัน
  21 มกราคม 2557

 • กิจกรรมหาเสียงที่พิมาย

  จ. นครราชสีมา
  01 กุมภาพันธ์ 2557

 • รณรงค์เลือกตั้งบนน่านฟ้า


  29 มกราคม 2557

 • ช้างช่วยรณรงค์หาเสียง

  เกาะช้าง จ. ตราด
  01 กุมภาพันธ์ 2557

 • Infographic ความเท่ห์ของสหกรณ์


  31 มกราคม 2557

 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส
  19 มีนาคม 2557

 • แจ้งข่าวบริจาคเงินภาษีให้พรรคพลังสหกรณ์


  10 กุมภาพันธ์ 2557